Sleipnircoöperatie: samen anders ondernemen

Door John Hogervorst

Wil je als ondernemer actief meewerken aan een andere economie? Of zoek je als consument naar een mogelijkheid bij te dragen aan die andere economie? Lees hier waar de Sleipnircoöperatie voor staat en wat wij in beweging willen zetten.De Sleipnircoöperatie is op 24 april 2018 opgericht door tien ondernemingen die al langer met elkaar samenwerken binnen de Stichting Sleipnir. Deze ondernemingen zijn op heel verschillende gebieden actief (landbouw, natuurvoeding, productie, detailhandel, horeca, dienstverlening, zorg, kinderopvang, uitgeverij). Het gemeenschappelijke is het streven om praktisch en ondernemend aan een andere economie te werken.

Een andere economie?

Een andere economie is een economie die ten dienste staat aan het vervullen van de behoeften van de consumenten; die zorgvuldig omgaat met de aarde; die de geschapen welvaart eerlijk verdeelt.

In de economie zoals wij die nu kennen gaat het vaak ‘andersom’ en dat hangt samen met het winststreven dat meestal centraal staat. Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld:

  • dat de consument van alles krijgt opgedrongen en op allerlei manieren wordt gemanipuleerd
  • dat landschap, milieu en dierenwelzijn ondergeschikt worden gemaakt aan economische belangen
  • dat de economische ongelijkheid steeds verder toeneemt

Het streven naar winst is ingebakken in de structuur van de economie. Het feit dat ondernemingen privébezit zijn, leidt er nagenoeg altijd toe dat eigenaren (aandeelhouders) rendementseisen stellen die ondernemingen dwingen zich eenzijdig op winst te richten.

De ondernemingen die samen de Sleipnircoöperatie hebben opgericht werken anders. Zij zijn geen van alle in privébezit en werken niet op basis van een ‘eigendomsrecht’ maar op basis vaneen ‘gebruiksrecht’.

Kapitaal is een gereedschapskist

Een mens met ondernemerscapaciteiten die in een product of dienst wil voorzien waar anderen behoefte aan hebben, zou eigenlijk altijd over het kapitaal moeten kunnen beschikken dat hem/haar instaat stelt dat te doen.

Kapitaal kan worden gezien als de voor elke ondernemer noodzakelijke ‘gereedschapskist’. Om als ondernemer met dat gereedschap te kunnen werken, is het niet nodig dat die kist ‘eigendom’ wordt. In een andere, gezondere economie, krijgt de ondernemer het gebruiksrecht op die gereedschapskist, zolang hij zijn capaciteiten aan die gereedschapskist wil en kan verbinden. Als die verbinding eindigt kan het gebruiksrecht overgedragen worden naar een andere ondernemer – en kan de onderneming zonder dat deze verkocht wordt worden voortgezet.

Zo doen de bij de Sleipnircoöperatie aangesloten ondernemingen dat, overigens al ruim 30 jaar.

Kapitaal en ondernemerschap

Kapitaal is een middel om ondernemerscapaciteiten in te kunnen zetten, en werkt positief zolang het ook daarvoor gebruikt wordt. Het ‘eigendom’ van kapitaal is geen voorwaarde voor ondernemerschap.

Het ondernemerschap van de bij de Sleipnircoöperatie aangesloten ondernemers wordt niet onder druk gezet door rendementseisen van eigenaren/aandeelhouders. Zij kunnen zich richten op waar het in de kern in een onderneming om gaat:

het leveren van een goed product of zinvolle dienst op een manier die zodanig is dat zorgvuldig wordt omgegaan met alle stakeholders (leveranciers, medewerkers,klanten, …) en met de aarde. Daarbij kunnen ze zorgen voor duurzame verbindingen en voor een prijs voor hun product of dienst die voor alle betrokkenen een billijke prijs is.

Liquiditeitsfonds

De Sleipnircoöperatie beschikt over het zogenoemde Liquiditeitsfonds, een fonds dat gevormd wordt doordat de aangesloten ondernemingen een overeengekomen percentage van hun omzet in dit fonds onderbrengen. In de afgelopen jaren is zo een bedrag van ruim € 200.000 in het fonds bijeengebracht, een bedrag dat elke maand groeit.

Met dit Liquiditeitsfonds kunnen leden van de Sleipnircoöperatie onderling in elkaars kapitaalbehoefte voorzien: aangesloten ondernemingen participeren in dit fonds en kunnen in voorkomend geval ook uit dit fonds een lening verkrijgen.

Een begin…

Zo is de oprichting van de Sleipnircoöperatie wat ons betreft het begin van verdere stappen die wij concreet willen zetten in de richting van een andere economie. Het is niet moeilijk om te zien dat in een kring van gelijkgestemde ondernemers nog vele andere mogelijkheden zullen ontstaan – en kunnen worden opgepakt.

Daarom nodigen we je uit om nader met de Sleipnircoöperatie kennis te maken. Als je ondernemer bent en ook naar een andere economie streeft, zal het je duidelijk zijn dat wij samen meer kunnen – en die andere economie steeds meer in onze dagelijkse werkelijkheid kunnen integreren.

Of misschien ben je een particulier die zich afvraagt wat je met je spaargeld kunt doen in het licht van een andere economie. Ook dan komen wij graag met je in contact om je te laten zien hoe je als lid van de Sleipnircoöperatie op een vruchtbare manier bij kunt dragen.

Op 16 september presenteert de Sleipnircoöperatie zich en kun je meer over haar leden en hun model te weten komen. Bekijk het event op de festivalkaart (in Den Haag).

In de rubriek “Initiatieven aan het woord”  geven we initiatieven een podium om hun oplossingen en transformatieve praktijken naar voren te brengen. Wil jij ook een stuk schrijven? Neem contact op!

 

Deel deze pagina