De Dam: Rotterdams geld

Door Harry te Riele, co-initiator van de Dam

Dam is parallel geld – de tweede portemonnee voor Rotterdam. We hebben een ideële ondertoon: mensen keuze geven, de stad vertrouwd maken met lokale valuta, geld introduceren zonder rente (zoals vroeger), de stad robuuster krijgen, lokale handel warmer maken en misschien zelfs het armoedeprobleem verminderen.

Het kernteam van Dam kijkt hoever het komt met een lokaal-geldsoort dat tussen rekeninghouders ontstaat en weer verdwijnt. Na ruim vijf jaar stapsgewijze doorontwikkeling van app, platform en relaties hebben we zo’n 510 rekeninghouders, een zeer stabiel team met daaromheen een ring van helpers, en goodwill in de stad. Museum Rotterdam promoveerde ons eind 2017 zelfs tot écht Rotterdams, eigentijds erfgoed. Het bracht één rekeninghouder ertoe om zijn rekening op te zeggen, haha.

Tweederde van de rekeninghouders heeft een klein bedrijf, éénderde is particulier. QR-codes, professioneel omgaan met privacygevoeligheid, versleutelde communicatie, databack-ups in de EU, een goede juridische inbedding en mooie bancaire opzet, discussiepartner wordend rond diepliggende problemen in de stad – dat alles maakt Dam met zijn zeer divers aansturend team tot één van mooiste parallel-geldsystemen van ons land.

Dam – Rotterdams geld. Open gerust je rekening op www.rotter-dam.nl. Dat kost niets.

De Dam doet mee met het festival, vind het evenement op de kaart (in Rotterdam)!

In de rubriek “Initiatieven aan het woord”  geven we initiatieven een podium om hun oplossingen en transformatieve praktijken naar voren te brengen. Wil jij ook een stuk schrijven? Neem contact op!

Deel deze pagina