Het Talent: een lokale, sociale waarderingsmunt

Door Conny Eldering van Talent in Actie

Wat ooit begon als een waarderingsmunt voor de vrijwilligers die actief waren bij de Stichting Talent in Actie, wordt nu ingezet als lokale waarderingsmunt in de wijk De Hoogte/Korrewegwijk van Groningen.

Omdat financiële waardering of een vrijwilligersvergoeding door de Stichting niet mogelijk was, werd de munt gebruikt om de vrijwilligers toch de waardering te bieden die ze verdienden. Ze kregen een aantal talenten per maand en konden daar diensten en producten (hulp en producten uit de kringloopwinkel) mee verwerven.

De Stichting Talent in Actie heeft meerdere projecten ontwikkeld om burgers en burgerinitiatieven te ondersteunen die in een niet riante financiële situatie zitten, maar die wel kijken wat er wel mogelijk is met weinig middelen. Hier willen we met “Het Talent’ een bijdragen aan leveren.

De bovengenoemde wijken behoren tot de zogenaamde achterstandswijken van Nederland, meer dan 50% van de bewoners zit onder de armoedegrens en verbetering van hun financiële positie is erg lastig. Om rond te komen met het besteedbaar inkomen is al een kunst op zich. Met ‘Het Talent’ willen we meer mogelijk maken voor deze groep.

Daarnaast richten we ons wat betreft de aanbodzijde op burgerinitiatieven die ook een extra geldstroom kunnen gebruiken door een deze lokale munt te accepteren en hun producten en diensten aan te bieden. Zie ook Burgerinitiatieven Groningen.

Burgerinitiatieven zijn van alle tijden, maar er is nog altijd een groot onderscheid tussen die initiatieven die een (structurele) financiële relatie met de gemeente hebben en de initiatieven die dit niet hebben.

Omdat gemeenten steeds meer binnen het gebiedsgericht werken dichter op de burgers komen te zitten, zullen ze ook merken dat professionals in het sociale domein keuzes zullen moeten maken en daar liggen de mogelijkheden voor de burgerinitiatieven en deze realiseren we via www.handigindebuurt.nl zodat burgers positief gestimuleerd kunnen worden doordat ook hun directe belangen op praktische wijze behartigd worden.


In de rubriek “Initiatieven aan het woord”  geven we initiatieven een podium om hun oplossingen en transformatieve praktijken naar voren te brengen. Wil jij ook een stuk schrijven? Neem contact op!

Deel deze pagina