Initiatieven aan het woord

Een eigen munt en nieuwe economie in het Noorden

In het Noorden van Nederland is de noodzaak voor een andere economie groot. We kampen met de lasten van aardbevingsschade en zien de lusten van aardgaswinning nauwelijks terug. De lusten vloeien letterlijk de regio uit, terwijl wel opgezadeld worden met kapotte woningen, weinig werkgelegenheid, krimp en beperkte voorzieningen. Daardoor staan veel mensen volledig buitenspel, terwijl ze heel graag zouden meedoen.

Dat kunnen we ook anders organiseren. Een meer zelfredzame, circulaire en inclusieve economie voor de hele regio. Voor Groningen en het Noorden hebben we met de Stichting de Munterij in 2016 een circulaire lokale digitale munt ontwikkeld: de Groninger Gulden. Een munt die circuleert tussen duurzame lokale ondernemers, bewoners en lokale organisaties. Een munt die zorgt dat duurzame inclusieve ontwikkelingen gestimuleerd worden en de opbrengsten in de regio blijven. Een alternatief voor de huidige financiële sector. Een betaalmiddel naast en complementair aan de euro.

In 2018 hebben we daar een regionale marktplaats aan toegevoegd voor lokale inclusieve ondernemers in de regio. We staan nog in de kinderschoenen, maar de eerste lokale ondernemers hebben zich aangemeld. Dit platform, de Grote Markt is een vind-, markt- en community-plaats voor lokale ondernemers. Het gaat om tastbare producten en diensten.

Met de Groninger Gulden en het Grote Markt-platform bieden we een alternatief aan voor de financiële en reële economie. Een economie die meer gericht is op meedoen, duurzaamheid, innovatie en solidariteit. Op het platform de Grote Markt kan iedereen vrijblijvend aanmelden om mee te doen aan deze inclusieve, circulaire en meer zelfredzame economie in het Noorden.

Het Talent – een lokale, sociale waarderingsmunt

Wat ooit begon als een waarderingsmunt voor de vrijwilligers die actief waren bij de Stichting Talent in Actie, wordt nu ingezet als lokale waarderingsmunt in de wijk De Hoogte/Korrewegwijk van Groningen.

Omdat financiële waardering of een vrijwilligersvergoeding door de Stichting niet mogelijk was, werd de munt gebruikt om de vrijwilligers toch de waardering te bieden die ze verdienden. Ze kregen een aantal talenten per maand en konden daar diensten en producten (hulp en producten uit de kringloopwinkel) mee verwerven.

De Stichting Talent in Actie heeft meerdere projecten ontwikkeld om burgers en burgerinitiatieven te ondersteunen die in een niet riante financiële situatie zitten, maar die wel kijken wat er wel mogelijk is met weinig middelen. Hier willen we met “Het Talent’ een bijdragen aan leveren.

De bovengenoemde wijken behoren tot de zogenaamde achterstandswijken van Nederland, meer dan 50% van de bewoners zit onder de armoedegrens en verbetering van hun financiële positie is erg lastig. Om rond te komen met het besteedbaar inkomen is al een kunst op zich. Met ‘Het Talent’ willen we meer mogelijk maken voor deze groep.

Daarnaast richten we ons wat betreft de aanbodzijde op burgerinitiatieven die ook een extra geldstroom kunnen gebruiken door een deze lokale munt te accepteren en hun producten en diensten aan te bieden. (www.burgerinitiatievengroningen.nl)

Burgerinitiatieven zijn van alle tijden, maar er is nog altijd een groot onderscheid tussen die initiatieven die een (structurele) financiële relatie met de gemeente hebben en de initiatieven die dit niet hebben.

Omdat gemeenten steeds meer binnen het gebiedsgericht werken dichter op de burgers komen te zitten, zullen ze ook merken dat professionals in het sociale domein keuzes zullen moeten maken en daar liggen de mogelijkheden voor de burgerinitiatieven en deze realiseren we via www.handigindebuurt.nl zodat burgers positief gestimuleerd kunnen worden doordat ook hun directe belangen op praktische wijze behartigd worden.

Deel deze pagina